Yleiset ehdot

YLEISET EHDOT A-MAINOS OY

 

YLEISTÄ

 

Näitä sopimusehtoja sovelletaan A-Mainos Oy:n (y-tunnus: 2761740-6) ja sen asiakkaiden välisessä kauppasuhteessa. A-Mainoksella tarkoitetaan näissä ehdoissa: A-Tummennusta, A-Sisustusta, A-Painoa sekä A-Mainosta. A-Mainoksen välittämien palveluiden tai tuotteiden osalta sovelletaan myös kyseisen palveluntarjoajan sekä valmistajan määrittelemiä sopimusehtoja ja näihin on oikeus A-Mainoksella vedota. A-Mainoksella on oikeus päivittää näitä sopimusehtoja ilman ennakkoilmoitusta. Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja, jotka ovat luettavissa A-Mainoksen kotisivuilta (amainos.fi ja atummennus.fi). Palveluihimme sovelletaan kulloinkin voimassa olevaa hinnastoa. Arvonlisävero lisätään hintoihin kulloinkin voimassa olevan verokannan mukaisesti.

 

A-Mainos ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on A-Mainoksen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella.

 

Kauppasuhteessa noudatetaan soveltuvaa Suomen ja EU:n lainsäädäntöä kuluttajakaupan, markkinoinnin ja mainonnan osalta, milloin kyseessä on kuluttajakauppa.

 

Asiakas on velvoitettu luovuttamaan tilausta tehdessään täydelliset yhteystietonsa, jotka sisältävät kuluttaja-asiakkaalta vähintään nimen, osoitteen ja puhelinnumeron sekä mahdollisesti sähköpostiosoitteen kuin ajoneuvon ikkunakalvoja asennettaessa ajoneuvon rekisterinumeron ja yksilöintitunnuksen. Tiedot tarvitaan, jotta kulloinkin tarvittavat tarvikkeet kyetään hankkimaan ennakolta. 

 

Asiakkaiden tiedot on tallennettu A-Mainoksen asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen. 

 

Tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste on nähtävissä osoitteessa atummennus.fi, amainos.fi, Sulantie 7 F, 004300 Tuusula. Asiakas voi kieltää tietojensa käytön ja käsittelyn markkinointitarkoituksiin ja tarkistaa itseään koskevat tiedot ottamalla yhteyttä A-Mainoksen asiakaspalveluun. Yhteydenotot on tehtävä kirjallisesti ja toimitettava allekirjoitettuina osoitteeseen: A-Mainos, Sulantie 7 F, 004300 Tuusula. Lisätietoja tietosuojaselosteessa.

amainos.fi ja atummennus.fi -sivustolla käytetään evästeitä (eng. Cookies), joiden avulla sivustoa voidaan kehittää edelleen aiempaa käyttäjäystävällisemmäksi. Amainos.fi tai atummennus.fi -sivustolla evästeiden tehtävä on helpottaa, parantaa ja nopeuttaa asiointikokemusta. Evästeitä voidaan käyttää myös parempien tarjousten ja henkilökohtaisempien tuotesuositusten tarjoamiseksi asiakkaalle. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka amainos.fi tai atummennus.fi verkkopalvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle. Osa amainos.fi tai atummennus.fi -sivuston sisällöstä saattaa edellyttää evästeiden hyväksymistä toimiakseen. Käyttäjän verkkoselain todennäköisesti hyväksyy evästeet valmiilla oletusasetuksilla, mutta käyttäjä voi myös estää evästeiden käytön selaimen asetuksista tai poistamalla evästeet selaimesta palvelun käytön päätyttyä. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista löytyy selaimen valmistajan ohjeista.

 

IKKUNAKALVOT

 

HINNASTO

Hinnat sisältävät arvonlisäveron, mutta eivät toimituskustannuksia, ellei toisin ole mainittu. 

 

ASENNUSPINNASTA JA ASENNUKSESTA
Asennettavan ikkunan sekä sen pinnan tulee olla puhdas ja hyvässä kunnossa (ei naarmuja, ei halkeamia jne.). Kalvojen asentaminen ei sisällä ajoneuvojen purkamista tai muuta lisätyötä, kyseiset työt veloitetaan erikseen. Ikkunoiden tulee olla vapaasti saavutettavissa. 

 

Hintamme perustuu puhtaaseen ja aiemmin kalvottomalle ikkunalle tehtävään asennukseen. Mikäli ikkunoissa on aiemmin ollut kalvoja tai niissä muutoin on liimaa tai muuta likaa, varaamme oikeuden veloittaa ikkunoiden pesusta erillisen lisäkustannuksen. Mikäli asennusikkuna on likainen, se vaatii lähtökohtaisesti pesun (sisäpinta). Ajoneuvo on suositeltavaa myös puhdistaa sisältä ennen asennustyön aloittamista. Yleistä tietoa aiheesta löytyy kotisivuiltamme.

 

TYÖNSUORITUS

A-Mainos suorittaa tummennuskalvojen asennustyön ammattitaitoisesti ja huolellisesti sekä toimialan tavanomaisia käytäntöjä noudattaen. A-Mainoksen suorittaman työn tuloksen on vastattava sitä mitä osapuolten välillä on sovittu. A-Mainos suorittaa työnsä antamassaan aikataulussa, ja mikäli suoritus uhkaa viivästyä annetusta ajasta, ilmoittaa A-Mainos tästä tilaajalle kohtuullisessa ajassa viiveen aiheuttajasta tiedon saatuaan.

 

ASIAKKAAN TILAUS
Asiakas on vastuussa tekemänsä tilauksen oikeellisuudesta. Asiakkaan tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot ennakolta ajoneuvostaan sekä asennettavista kalvoista ja niiden lukumäärästä. Mikäli asiakkaan antamat tiedot ovat virheelliset (ajoneuvo, ikkunoiden määrä, kalvon tummus jne.) A-Mainos varaa oikeuden hinnan muutokseen vastaten toteutettua ikkunoiden kalvottamisen määrää, huomioiden ajoneuvon todellinen ikkunamäärä. 

 

Asiakas vastaa valitsemansa kalvon tummuuden oikeellisuudesta. Kalvojen tummuutta ei ole mahdollista jälkeenpäin vaihtaa (muutoin kun poistamalla kalvo ja asentamalla uusi).

 

A-Mainos vahvistaa asiakkaalle erillisellä viestillä asiakkaan tekemän tilauksen. A-Mainoksen vahvistusviesti vahvistaa asiakkaan tilauksen ja ajankohdan. Mikäli asiakas ei saa vahvistusviestiä ei A-Mainos ole sitoutunut asiakkaan tilaukseen. Mikäli asiakas ei saa vahvistusviestiä, pyydetään tarvittaessa olemaan yhteydessä A-Mainokseen asian selvittämiseksi.

 

TAKUU, TUKI JA VIRHEVASTUU
Takuu määräytyy valmistajan määrittelemien takuuehtojen mukaisesti. Asiakas on velvollinen tutustumaan tuotteen mukana toimitettuihin takuuehtoihin ennen tuotteen käyttöönottoa. Takuuehdot löytyvät käyttöohjeista, erillisestä takuulomakkeesta tai valmistajan osoittamasta verkko-osoitteesta. Takuu kattaa pääsääntöisesti ainoastaan tuotteessa olevat valmistus- ja materiaalivirheet. Takuuaika on määritelty tuotetiedoissa.

 

Takuukorjaus tehdään aina valmistajan tai maahantuojan takuuehtojen mukaisesti. Saatamme ohjata asiakasta ottamaan yhteyttä suoraan valmistajaan, koska tämä nopeuttaa huoltoa ja on näin ollen asiakkaan edun mukaista.

 

A-Mainos antaa KUUDEN KUUKAUDEN TAKUUN ASENNUSTYÖLLEEN tummennuskalvojen osalta (pois lukien karmittomat ikkunat) asennuspäivästä. 

 

Tummennuskalvojen VALMISTAJAT ANTAVAT TUOTTEILLEEN omat takuut (Solar Screen 5 v. ja Johnson 10 v.). Valmistajan takuu selviää tuotetiedoista.

 

Ajoneuvolle aiheutuneista vahingoista tulee ilmoittaa välittömästi ajoneuvon takaisinluovutuksen/noudon yhteydessä. Myöhemmin ilmoitetuista vahingoista A-Mainos ei vastaa. VASTUU AJONEUVOLLE AIHEUTUNEISTA VAHINGOISTA ON RAJOITETTU EUR 50, KUITENKIN AINA ENINTÄÄN ASENNUSTYÖMME KUSTANNUKSEEN. 

 

KALVOJEN KÄYTTÖ 
Ikkunoiden kalvojen asentamisen jälkeen ikkunoita ei saa käyttää 30 päivän ajan (avata/sulkea) saatikka pintaan koskea/käsitellä. Pyydämme perehtymään valmistajan ohjeisiin huolellisesti ja asiakas on niitä velvollinen noudattamaan. OHJEIDEN VASTAINEN KÄYTTÖ JOHTAA ASENNUSTAKUUN KUIN VALMISTAJAN TAKUUN PÄÄTTYMISEEN.

 

KALVOJEN SIJAINNEISTA 
Suomen laki (Liikenneministeriön päätös auton rakenteen muuttamisesta (779/1998) muutoksineen) kieltää yksiselitteisesti tuulilasin ja etusivuikkunoiden kuin valojen jälkikäteisen kalvottamisen. Mikäli asiakas nimenomaisesti pyytää kyseisten ikkunoiden (tuulilasi tai etusivuikkuna) tai ajoneuvo valojen kalvottamisen, asiakas vastaa seuraamuksista täysimääräisesti eikä A-Mainos ole osaksikaan vastuussa aiheutuneista vahingoista, seurauksista tai kustannuksista. A-Mainos vapautetaan vastuusta näiden ikkunoiden sekä valojen kalvottamisesta, mikäli siitä seuraa viranomais- tai muita seuraamuksia, sanktioita tai kustannuksia. 

 

Etulasin kalvottaminen tehdään ilman vastuuta etulasin vahingoittumisesta (etulasin lämmittäminen saattaa jossain tilanteissa johtaa sen rikkoontumiseen esim. säröt). A-Mainos ei vastaa tallaisista vahingoista. 

 

PREMIUM AJONEUVOJEN KALVOTTAMINEN
Tietyt ajoneuvot (ns. premium merkit – esim. Audi A8, Mercedes S-luokka sekä CLS, Lexus 450 jne.) edellyttävät lisätyötä asennuksen osalta. Kyseisten premium merkkien osalta varaamme oikeuden hinnantarkistukseen huomioiden niihin käytettävä lisäaika asennuksen yhteydessä.

 

KARMITTOMAT IKKUNAT
AJONEUVOT, JOISSA EI OLE IKKUNAKARMEJA (KARMITTOMAT IKKUNAT) EI TUMMENNUSKALVOJEN ASENNUKSELLE ANNETA ASENNUSTAKUUTA. Tällaisia ajoneuvoja ovat mm. Tesla, Audi A5, BMW Coupe/GT, VW Passat CC, Porsche Taycan 4. Karmittomissa ikkunoissa tummennuskalvot voivat irrota lasin noston ja laskun yhteydessä. ASENNUS TAPAHTUU AINA ASIAKKAAN OMALLA VASTUULLA. 

 

KALVOJEN POISTO

Kalvojen poistaminen tehdään tuntityönä. Takaikkunan kalvon poistaminen voi vahingoittaa takaikkunan lämmitintä eikä A-Mainos vastaa kalvonpoiston aiheuttamasta vahingosta. ASIAKAS VAPAUTTAA A-MAINOKSEN KALVOJEN POISTON AIHEUTTAMISTA VAHINGOISTA. 

 

MAKSUEHTO JA PIDÄTYSOIKEUS
Asennus tulee maksaa noudon yhteydessä. A-Mainos varaa oikeuden pidättää asennettavan kohteen, kunnes maksu on täysimääräisesti suoritettu. Mikäli pidättäminen kestää yli kaksi päivää lisäksi varataan oikeus veloittaa ajoneuvon säilytyksestä maksu. PIDÄTTÄMISEN AIKANA VAARANVASTUU ASENNUSKOHTEESTA ON ASIAKKAALLA.

 

Maksu on mahdollista yleisimmillä maksuvälineillä sekä käteisellä. Laskuista peritään käsittelymaksu hinnaston mukaisesti.

 

Muut palvelut

 

SUUNNITTELUPALVELU
Suunnittelupalvelu on lisäpalvelu, mikä veloitetaan tuntiveloituksella. Tarkemmat tiedot löytyvät kulloinkin voimassa olevasta hinnastostamme. Asiakkaan toimittamien tiedostojen tulee olla oikeassa tiedostomuodossa (A-Mainos ei vastaa tiedostojen oikeellisuudesta). Tarkista tiedostomuodot https://amainos.fi/aineisto-ohjeita. Asiakkaan hyväksyttyä tarjouksemme mainosta ryhdytään suunnittelemaan. Asiakas on velvollinen toimittamaan tarvittavat tiedot suunnittelun mahdollistamiseksi ja A-Mainos varaa oikeuden olla ryhtymättä suunnittelupalvelun toteuttamiseen, mikäli tarvittavia tietoja ei toimiteta tai toimittaminen viivästyy olennaisesti.

 

Asiakas vastaa toimittamiensa mittojen oikeellisuudesta. A-Mainos ei vastaa virheellisistä mitoista. 

 

Suunnittelu aloitetaan asiakkaalta saadun vahvistuksen jälkeen.

 

Suunnittelu suoritetaan ammattitaitoisesti, huolellisesti sekä toimialan tavanomaisia käytäntöjä noudattaen.

 

Suunnittelutyön kestoa ei ole mahdollista ennakolta vahvistaa. Toisinaan materiaalin toimitus voi viivästyä, sairaustapaukset, materiaalivirheet, asiakkaan tahtomat viime hetken muutokset jne. vaikuttavat suunnittelutyön valmistumisen ajankohtaan. SUUNNITTELUN AIKATAULU ON TÄSTÄ SYYSTÄ AINA ARVIO.

 

MAINOSTEN/SUUNNITELTUJEN MATERIAALIEN KIINNITYS
Mainosten/suunniteltujen materiaalien kiinnittämisen ajankohta sovitaan, kun kaikki materiaali on valmista ja toimitettu. ASIAKKAAN VASTUULLA ON, ETTÄ ASENNUSPINTA ON PUHDAS JA VAPAA LIASTA EIKÄ PINNALLA OLE AIEMPIA JÄLKIÄ JNE. EIKÄ MIKÄÄN ESTÄ ASENNUSTA. Asennuspaikalle tulee olla esteetön pääsy. Mikäli asennus edellyttää nostolaitteita myös ko. koneilla tulee olla esteetön pääsy asennuspaikalle sekä maaperässä riittävä kantavuus. Asiakas vastaa apulaitteiden tilauksesta, ellei toisin ole sovittu. A-Mainos ei vastaa apulaitteiden käytöstä aiheutuneista vahingoista. Asiakkaan tilaamien apulaitteiden tulee olla turvalliset käyttää sekä täyttää viranomaisvaatimukset. A-MAINOS EI MYÖSKÄÄN VASTAA APULAITTEIDEN KÄYTÖSTÄ KOLMANNELLE AIHEUTUNEISTA VAHINGOISTA.

 

Mikäli mainosten/suunniteltujen materiaalien asennuspinta ei ole puhdas se pidentää asennusaikaa. Mikäli pinta tulee puhdistaa tai aiemmat mainokset poistaa, tästä tulee sopia erikseen kuin hinnoittelusta. A-Mainoksella on oikeus/varaa oikeuden veloittaa erikseen pinnan puhdistamisen kustannukset kuin aiempien mainosten poistamisen kustannuksen. Mainokset/suunnitellut materiaalit tulee asentaa puhtaalle pinnalle. Mikäli asennuspinta ei ole puhdas, asennukselle ei anneta asennustakuuta. Asennustakuu on kuusi kuukautta.

 

Asiakkaan tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot asennuspinnasta, kohdasta ja sijainnista. Asiakkaalla tulee olla luvat ja oikeudet mainoksen asentamiseen. Mainokset/suunnitellut materiaalit tehdään huomioiden asennettava pintamateriaali. Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

 

Ennen asennusta A-Mainos ilmoittaa asennuksen mahdollisista erityispiirteistä asiakkaalle.

 

VALOMAINOKSIEN ASENNUKSET
A-Mainos valmistaa ainoastaan valomainosten pinnoitteet (teippaus) ja mainoksen. Sen sijaan A-Mainos ei suorita valomainosten asennustöitä tai asentamista, koska emme tarjoa sähköasennuksia/asennuspalvelua valomainoksille. 

 

TARJOUKSEEMME EIVÄT KUULU
A-Mainos ei tarjoa nostinpalveluita tai sähköasennuksia tuotteidensa asentamisen osalta. Kyseiset palvelut ja tuotteet asiakkaan tulee tilata itsenäisesti ja erikseen. A-Mainos voi tilata nostinpalveluita, jos siitä on erikseen sovittu kirjallisesti asiakkaan kanssa. A-Mainos ei vastaa nostimen käytöstä aiheutuneista vahingoista osaksikaan.

 

VALMIIKSI TEHDYT MATERIAALIT MITKÄ EIVÄT EDELLYTÄ ASENNUSTA
Asiakas on velvollinen noutamaan valmiiksi tehdyt materiaalit mitkä eivät edellytä asennusta A-Mainoksen kulloisestakin toimipaikasta sovitun mukaisesti. Asiakas saa valita toimipaikan. Materiaalit tulee noutaa 14 päivän kuluessa saapumisilmoituksesta. 

 

Valmiiksi tehdyt materiaalit voidaan myös toimittaa asiakkaalle erillistä kustannusta vastaan (postimaksu) näin sovittaessa. 
 
A-Mainos ei vastaa kuljetusvahingoista. Kuljetus tapahtuu asiakkaan vastuulla ja lukuun. Asiakas saa seurantatunnuksen, minkä perusteella lähetystä voi seurata. 

 

Tilauksesta tehdyillä materiaaleilla on yksilöllinen takuuaika, minkä tuotteen valmistaja määrittää.

 

MAKSUEHDOT
Maksuehto on 10 tai 14 päivää tilauksen tekemisestä tai vahvistamisesta, kumpi ensin toteutuu.

 

Milloin tilauksen arvo ylittää EUR 2.000 varaamme oikeuden ennakkomaksuun 30-50 %:a kokonaissummasta, ennen kuin asiakkaan tilausta vahvistetaan ja suunnittelutyöhön ryhdytään. Laskuista peritään käsittelymaksu hinnaston mukaisesti.

 

MUUTA

 

OMISTUKSENPIDÄTYS
Tuotteet ovat A-Mainoksen omaisuutta, kunnes ne ovat kokonaisuudessaan maksettu.

 

OIKEUS KIELTÄYTYÄ TOIMITUKSESTA
A-Mainoksen on oikeus kieltäytyä toimituksesta tai lykätä sitä, jos asiakas on laiminlyönyt maksu- tai muun velvoitteensa A-Mainoksen kohtaan, tai on perusteltua aihetta epäillä asiakkaan viivästyvän velvoitteensa täyttämisessä, riippumatta siitä, mihin sopimukseen tai seikkaan kyseinen velvoite perustuu. A-Mainoksen on tällöin myös oikeus asettaa toimituksen ehdoksi myös A-Mainoksen laskutusasiakkaalle tuotteen maksaminen etukäteen.

 

VAARANVASTUU
Vaaranvastuu siirtyy asiakkaalle tuotteen luovutuksen tai asennuksen yhteydessä, kumpi ensin toteutuu. Kuljetus tapahtuu asiakkaan vastuulla, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

 

VASTUUNRAJOITUKSET
A-MAINOKSEN VAHINGONKORVAUSVASTUUN ENIMMÄISMÄÄRÄ ON KAIKISSA TAPAUKSISSA VIRHEELLISEN, PUUTTEELLISEN TAI VIIVÄSTYNEEN TUOTTEEN, PALVELUN JNE. ARVONLISÄVEROTTOMAN HINNAN MÄÄRÄ. A-MAINOS EI VASTAA MISTÄÄN TULON TAI VOITON MENETYKSESTÄ TAI MUUSTA VÄLILLISISTÄ TAI EPÄSUORISTA VAHINGOISTA TAI KOLMANNELLE AIHEUTUVISTA VAHINGOISTA. A-MAINOS RAJOITTAA VASTUUNSA KULLOINKIN SOVELTUVAN LAIN VÄHIMMÄISMÄÄRÄÄN.

 

Asiakkaan tulee ennen tilauksen tekemistä varmistua ja asiakas vastaa yksin siitä, että tuote soveltuu asiakkaan suunnittelemaan käyttötarkoitukseen. A-Mainos ei vastaa tässä tarkoituksessa asiakkaalle antamistaan neuvoista tai tiedoista.

 

A-Mainos ei vastaa sellaisesta tuotteen tai palvelun virheellisyydestä, viivästymisestä tai mistään muusta sopimusrikkomuksesta, joka aiheutuu A-Mainoksen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta. 

 

REKLAMAATIO
Huomautukset A-Mainokselle on tehtävä ilman aiheetonta viivästystä. NÄKYVÄSTÄ VAHINGOSTA ON REKLAMOITAVA HETI VASTAANOTTAMISEN YHTEYDESSÄ. Muista kuin ulkoisesti havaittavasti vahingoista tulee reklamoida viimeistään 7 päivän kuluessa vastaanottamisesta. MIKÄLI HUOMAUTUSTA EI TEHDÄ EDELLÄ MAINITUISSA MÄÄRÄAJOISSA, TODISTUSTAAKKA SIITÄ, ETTÄ TAVARA, TUOTE TAI ASENNUS TAI NIIDEN VAHINGOITTUMINEN TAI PUUTE ON TAPAHTUNUT ASENNUKSEN YHTEYDESSÄ TAI A-MAINOKSEN SYYKSI LUETTAVASTA SEIKASTA, ON ASIAKKAALLA. 

 

Asiakas on velvollinen esittämään ostotodistuksen, kuitin tai muun todistuksen ostostaan ja –ajankohdasta palautuksen yhteydessä tai reklamoidessaan tavaran virheestä. A-Mainos pidättää oikeuden periä kuitin etsinnän aiheuttamat kustannukset ostajalta/asiakkaalta.

 

Reklamaatiot käsitellään ainoastaan kirjallisesti. Vapaamuotoisen reklamaation voi toimittaa joko sähköpostilla osoitteeseen info@amainos.fi tai info@atummennus.fi, käyttäen lomakepohjaa osoitteessa https://amainos.fi/yhteystiedot tai kirjeenä toimipisteeseemme. 

 

Erimielisyyksien ratkaiseminen ja oikeuspaikka: Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa tästä sopimuksesta syntyvät erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kkv.fi). Kuluttajalla on lisäksi mahdollisuus käyttää myös Euroopan komission ylläpitämää verkkovälitteistä riidanratkaisufoorumia (http://ec.europa.eu/odr). Asiakas voi nostaa sopimuksen velkasuhteesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen A-Mainosta vastaan joko A-Mainoksen kotipaikan käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on asuinpaikkansa. Jollei asiakkaalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään A-Mainoksen kotipaikan käräjäoikeudessa.

 

Asiamieskuluja ei korvata, koska Kuluttajaneuvonta ja kuluttajariitalautakunta tarjoaa veloituksetta apua erimielisyyksien ratkaisemiseen.

 

SOVELLETTAVA LAKI
Näihin sopimusehtoihin sekä mahdollisiin sopimusta koskeviin riitoihin asiakkaan ja A-Mainoksen välillä sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännöt.

 

MÄÄRÄAIKA
MIKÄLI LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ EI MUUTA JOHDU, MÄÄRÄAIKA KANTEEN NOSTAMISELLE ON YKSI VUOSI, ASENNUKSESTA, TAPAHTUMASTA TAI VAHINGON HAVAITSEMISESTA, KUMPI ENSIN TÄYTTYY. 

 

VARATUN AJAN PERUUTTAMINEN
Varattu aika tulee peruuttaa sähköpostitse: info@amainos.fi tai info@atummennus.fi, tekstiviestillä tai soittamalla viimeistään YHTÄ VUOROKAUTTA (24 TUNTIA) ennen varattua aikaa. 

 

Peruuttamatta jätetystä, liian myöhään peruutetusta tai käyttämättä jääneestä ajasta laskutamme 50% hinnastomme mukaan määräytyvästä hinnasta (tuntiperusteisesta veloituksesta varatun ajan pituuden mukaan). VELOITUKSEMME ON VÄHINTÄÄN EUR 50 PERUUTTAMATTOMASTA AJASTA.

 

Peruuttamistilanteessa asiakkaalta veloitetaan materiaalien hinta. Materiaaleja ei ole mahdollista käyttää uudestaan.
Etämyynnin osalta kuluttaja-asiakkailla on lain mukainen 14 päivän peruuttamisoikeus tilauksestaan. Peruuttaminen tulee suorittaa käyttäen edellä mainittua sähköpostiosoitetta. Peruutus tulee tehdä kirjallisesti sisältäen tiedon, varauksen yksilöintitiedoista eli ajoneuvon rekisterinumero, varausnumero, asennuksen päivämäärä sekä tilaajan nimi. 

 

Teillä on oikeus peruuttaa sopimus 14 päivän kuluessa tilauksestanne syytä ilmoittamatta. Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi teidän on ilmoitettava meille päätöksestänne peruuttaa sopimus yksiselitteisellä tavalla (esimerkiksi kirjeellä postitse tai sähköpostilla). Voitte käyttää liitteenä olevaa peruuttamislomaketta, mutta sen käyttö ei ole pakollista.

 

Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että lähetätte ilmoituksenne peruuttamisoikeuden käytöstä ennen peruuttamisajan päättymistä sekä niin, että se on tiedossamme yhtä vuorokautta ennen varattua aikaa. Tilaamiemme materiaalien osalta olemme oikeutettu veloittamaan niiden hinnan, milloin tilauksemme peruuttaminen ei ole mahdollista. Materiaali soveltuu yksinomaa ilmoittamaanne ajoneuvoon ja on valmistettu sitä varten.  

 

KUITTAUS- JA PIDÄTYSOIKEUDET
Asiakkaalla on oikeus vaatia tai toteuttaa kuittaamista tai pidättymistä koskevia oikeuksia vain, mikäli vastavaatimuksestasi on annettu täytäntöönpanokelpoinen päätös, ne ovat riidattomia tai olemme ne tunnustaneet. Lisäksi asiakkaallamme on oikeus vaatia näitä edellä mainittuja oikeuksia vain siltä osin kuin vastavaatimuksesi perustuu samaan sopimussuhteeseen kuin saatavamme ja olet sen osapuoli.

 

OIKEUKSIEN SIIRTOKIELTO
Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää kolmannelle minkäänlaisia vaatimuksia tai oikeuksia, mitkä johtuvat tai ovat syntyneet liikesuhteessamme tai sen johdosta.

 

LASKUJEMME PERINTÄ
Maksamattomien laskujen osalta ryhdymme perintätoimiin. Tämä koskee kaikkia myyntilaskujamme.

 

PALAUTUSKUSTANNUKSET 
Asiakkaan vastuulla on maksaa tuotteen palauttamisesta aiheutuvat välittömät kustannukset.

 

VASTUUNRAJOITUS
A-MAINOKSEN KOKONAISVASTUU SUHTEESSA KAIKKIIN TOIMEKSIANTAJIIN SAMASTA TAPAHTUMASTA AIHEUTUNEISTA VAHINGOISTA ON RAJOITETTU EUR 1.000. 
 

Yleiset ehdot